• Lock-titude

    Depi Aprè evènman 6, 7 jiyè 2018 yo, yon pakèt mo rantre nan vokabilè kotidyen pèp ayisyen an. Pami yo nou ka site ravitayman, foulay,...